11
9141

Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ

Tên khác:
0/5 0 Đánh giá

Đọc truyện tranh Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ Ta tên Lâm Nghị, tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà xuyên qua đến thế giới khác, thế giới này yêu ma hoành hành, ta nên như thế nào sống sót? May mà ta bắt đầu giải tỏa hàng yêu phổ, yêu ma quỷ quái, đều là ta thu phục! Nhưng mà...... Hàng yêu phổ đứng đầu bảng đúng là người bên gối?!

-- Xem thêm --