11
9141

Trong Tông Môn Ngoại Trừ Ta Ra Đều Là Gián Điệp

Tên khác: Trong Tông Môn Ngoại Trừ Ta Ra Đều Là Nằm Vùng
0/5 0 Đánh giá

Đọc truyện tranh Trong Tông Môn Ngoại Trừ Ta Ra Đều Là Gián Điệp Ta tên Trần Ninh, xuyên không đến Cửu Châu đỉnh cấp môn phái. Lão chưởng môn trước khi chết đã truyền chức chưởng môn cho ta. Đại trưởng lão Thương Nguyệt là nguồn tin do hoàng triều phái tới giám thị môn phái. "" Nhị trưởng lão là thánh nữ của Thiên Trì thánh địa, lúc nhỏ ẩn núp trong môn phái, làm nội ứng, tùy thời chuẩn bị phối hợp với Thiên Trì thánh địa nội ứng ngoại hợp. "" Chấp pháp đường đường chủ là thám tử Ma tộc, các loại bí mật liên quan đến môn phái, đã truyền ra hàng vạn tình báo. "Môn phái đệ nhất cao thủ là Thú Nhĩ Nương, là Thú tộc đâm vào trong môn phái một cây đinh, đối với vị trí chưởng môn như hổ rình mồi, tùy thời chuẩn bị thay thế, chấn hưng tộc quần." "Liền ngay cả thiếp thân hộ vệ của ta, cũng là đạo thần cháu gái, nghe theo đạo thần mệnh, ham muốn trong môn phái tài bảo mật tàng, mưu đồ rất lớn!" Vậy phải làm sao bây giờ? Chờ trên mạng, rất hoảng.

-- Xem thêm --